Om Halden SK

Velkommen til hjemmesidene til Halden SK! Her finner du mer informasjon om mye av det arbeidet vi gjør innenfor idretten, og særlig mye nyttig og verdifull informasjon for de som er nye innenfor orientering eller skiorientering og har behov for å vite hvordan de kan komme i gang med trening og konkurranser i Halden-området.

Halden SK har lenge vært en av de beste klubbene innenfor orientering her i landet, med mange utøvere med medaljer fra ikke bare NM, men også EM og VM. De siste årene har også skiorientering kommet mer i skuddet. Selv om Østfold vanligvis ikke forbindes med skiløp, har den tunge orienteringsballasten bidratt til å ta Halden frem i eliten også på dette området. Skiorientering beskrives nærmere på en annen side her på dette nettstedet, men den største forskjellen på skorientering og tradisjonell orientering til fots er at man ikke i noen særlig grad bruker kompass. Det gjelder å orientere seg ved hjelp av kart og ta riktige avgjørelser i brøkdelen av et sekund.

Halden er en så flott by at man også må bruke anledningen til å skrive litt om den gamle kjøpstaden, den stolte festningsbyen og den nye storkommunen. På disse sidene finner du mer om byens interessante historie og hvordan byen fremstår i dag, når det hverken er industri eller militær bevoktning som står sentralt. Selvsagt forklares det også hvordan du kan delta i Master of Fredriksten, den nye måten å trene på som bruker GPS-lokalisering. Til slutt får du også litt informasjon om hvordan en haldenser kan bli rik på kasino.