Halden – en grensebys historie

Halden var fra gammel av, i det 16. århundre, et ladested, det vil si en havneby anerkjent av den dansk-norske kongen. På denne tiden var trelasthandel i ferd med å bli en svært viktig del av Norges utenriksøkonomi. Det ble særlig solgt mye til England og Nederland som hadde en rivende økonomisk utvikling og store behov etter trelast. De skulle jo bygge skip og bygninger for å få til imperier både til lands og til vanns.

Det var etter freden i Roskilde på midten av 1600-tallet at Halden fikk militær betydning. Grunnen var at det hadde gått dårlig med Danmark-Norge i krigene med Danmark, og deler av Norge gikk tapt og ble overtatt av svenskene. Det innebar blant annet at den svenske grensHalden_and_Fredriksten_abt_1890en krøp nærmere og at Halden måtte befestes. I 1665 ble byen døpt om til Fredrikshald for å markere det nære forholdet mellom byen og kongsmakten, og byen fikk i tillegg anerkjennelse og privilegier som kjøpstad, hvilket bare noen få steder i Norge hadde på den tiden.

Det var særlig under Den store nordiske krig mellom 1700 og 1721 at Halden kom i søkelyset og ble sentrum for kamper mellom dansk-norske og svenske styrker. I 1716 måtte innbyggerne brenne ned byen for å holde svenskene ute, og i 1718 var en av soldatene så heldig å ta livet av svenske kong Karl 12. under et nytt forsøk på å ta Fredrikshald og festningen Fredriksten. Også under Napoleonskrigene nesten hundre år senere kom det til trefninger mellom nordmenn og svensker i dette området.

Den stolte historien er med Halden den dag i dag, selv om byen i 1928 tok tilbake sitt gamle navn og gikk fra Fredrikshald til Halden. Det er viktig og moro for alle som beveger seg rundt Halden by å tenke på alle de viktige historiske begivenhetene som har funnet sted her.